Prodach.com.pl

PAS NADRYNNOWY

Pas nadrynnowy to obróbka blacharska zamykająca przestrzeń pomiędzy rynną a pokryciem dachu. Odpowiada za odprowadzanie spływającej wody do rynien, wpływa także na estetykę wykończenia.

Specyfikacja techniczna

Długość standardowa:2 m
Grubość blachy standardowa:0,5 mm
Długość maksymalna:8 m
Grubość blachy maksymalna:2 mm