Prodach.com.pl

PŁYTY WARSTWOWE

PŁYTY WARSTWOWE

Płyty warstwowe są wykorzystywane w budownictwie inwestycyjnym, szczególnie tam, gdzie liczy się koszt i czas budowy – skracając go nawet o 50-60% w stosunku do tradycyjnych rozwiązań. Dzięki niewielkiej masie, przewożenie płyt warstwowych nie wymaga angażowania ciężkiego sprzętu transportowego. Szereg zalet konstrukcyjnych znacząco usprawnia także proces budowy:

  • szybkość i łatwość montażu;
  • równie łatwy demontaż;
  • minimalizacja robót wykończeniowych;
  • doskonały efekt izolacyjności cieplnej przegród;
  • energooszczędność.

Dodatkową zaletą jest możliwość montażu w niskich temperaturach, a zatem niezależność wobec warunków pogodowych, dzięki czemu prace prowadzić można nawet zimą.
 

Płyty warstwowe to element kompozytowy prefabrykowany, składający się z trzech warstw: zewnętrznej i wewnętrznej okładziny oraz konstrukcyjno-izolacyjnego rdzenia. Rdzeń płyty warstwowej odpowiada za izolacyjność termiczną, akustyczną i odporność ogniową, a okładziny pełnią rolę konstrukcyjną i gwarantują wysoką wytrzymałość mechaniczną. W ofercie BLACHPROFIL 2 są płyty warstwowe z trzema rodzajami rdzenia: CorePUR, CorePIR, CoreWOOL
 

POŁĄCZENIE PŁYT WARSTWOWYCH

Odpowiednia konstrukcja styku w płycie warstwowej zapewnia szczelność i minimalizuje ubytki izolacyjności termicznej w miejscu łączeń. Dlatego w ściennych płytach warstwowych BLACHPROFIL 2® styki podłużne (czyli „zamki”) mają kształt stożkowy. Dzięki temu charakteryzują się lepszą szczelnością wodną i powietrzną oraz większą odpornością ogniową. Taka konstrukcja zamków poprawia także parametry nośności i sztywności płyty, a także znacząco ułatwia i przyśpiesza montaż, jednocześnie minimalizując ryzyko uszkodzeń.

PŁYTA WARSTWOWA ŚCIENNA Z WIDOCZNYM MOCOWANIEM

PŁYTA WARSTWOWA ŚCIENNA Z UKRYTYM MOCOWANIEM

SPECYFIKACJA PŁYT WARSTWOWYCH

Płyty warstwowe to prefabrykowane elementy budowlane, składające się z trzech warstw: konstrukcyjno-izolacyjnego rdzenia i dwóch okładzin, pełniących funkcje konstrukcyjne. Dla trwałości, nośności i sztywności płyty warstwowej najważniejsze jest odpowiednie zespolenie okładzin i rdzenia na całej powierzchni tak, aby wszystkie warstwy współpracowały ze sobą podczas pracy płyty. 

IZOLACJE

Rdzeń płyty warstwowej decyduje o izolacyjności akustycznej i cieplnej, a także ochronie ogniowej. Za najwyższe parametry techniczne odpowiedzialna jest jakość materiału, z którego został wykonany rdzeń oraz odpowiednia konstrukcja geometrii łączeń (styków), które zapewniają szczelność. W ofercie BLACHPROFIL 2® są płyty warstwowe z trzema rodzajami rdzenia:

PUR – pianka poliuretanowa o gęstości 40 ± 3 [kg/m3 ]. Dzięki dużej zawartości komórek zamkniętych posiada bardzo wysokie wartości paroszczelności, izolacji cieplnej oraz przeciwpleśniowe. Pianka ta charakteryzuje się wyjątkową trwałością z zachowaniem właściwości mechanicznych w długim horyzoncie czasowym.

PIR – pianka poliizocyjanurowa o podwyższonej zawartości izocyjanianu. Charakteryzuje się znacznie większą odpornością ogniową, przy zachowaniu pełnych właściwości termoizolacyjnych. Gęstość: 42 ± 3 [kg/m3 ].

Wełna – twarda niepalna wełna mineralna pochodzenia skalnego o gęstości 100 ±10 [kg/m3 ]. Jej największą zaletą jest nieporównywalna z innymi materiałami odporność ogniowa, a także duża sztywność i trwałość mechaniczna, dzięki zastosowaniu włókien bazaltowych, ułożonych prostopadle do okładzin.

Płyta warstwowa ścienna PUR/PIR z widocznym mocowaniem

Płyta warstwowa ścienna PUR/PIR z ukrytym mocowaniem

Płyta warstwowa ścienna z wełną mineralną i widocznym mocowaniem

Płyta warstwowa dachowa PUR/PIR

Płyta warstwowa dachowa PUR/PIR

Płyta warstwowa dachowa z wełną mineralną

Płyta warstwowa dachowa PUR odwrócona