Prodach.com.pl

ŚCIANA OGNIOWA 90 MIN. PROSYSTHERM

Oferowany przez BLACHPROFIL 2® system pokryć elewacyjnych PROSYSTHERM® stanowi idealne rozwiązanie w budownictwie obiektów handlowych, przemysłowych, magazynowych i użyteczności publicznej. Dlatego współpracujemy z liderami rynku:

– rekomendowanym materiałem izolacyjnym są dwugęstościowe płyty z wełny mineralnej firmy ROCKWOOL – innowacyjny produkt o wyjątkowo korzystnych właściwościach użytkowych,

– system łączników i uszczelnień to kolejny element, którego rolę trudno przecenić; polecamy produkty SFS INTEC, dedykowane dla zastosowań przemysłowych rozwiązania mocujące.

Produkty wymienionych wyżej firm dostarczamy standardowo jako elementy składowe systemu. Dzięki temu PROSYSTHERM® jako kompleksowe i łatwe w montażu rozwiązanie charakteryzuje się doskonałymi właściwościami w zakresie izolacji termicznej, akustycznej i ogniochronnej: ściana osłonowa w tym systemie jest NRO (nie rozprzestrzeniająca ognia zarówno przy działaniu ognia wewnątrz, jak i od zewnątrz budynku).

PROSYSTHERM® to zestaw kilku bardzo łatwych w montażu komponentów. Te części składowe systemu oferujemy w licznych wariantach (wymiary, materiał, kolorystyka). Taka struktura systemu daje możliwość znacznie swobodniejszego niż w przypadku płyt warstwowych dostosowywania wyglądu i parametrów pokrycia do indywidualnych potrzeb. Produkty możemy dostarczyć bezpośrednio na miejsce inwestycji zgodnie z przyjętym wcześniej harmonogramem dostaw.

Ściana osłonowa PROSYSTHERM® jest kompleksowym rozwiązaniem opartym na kasetach stalowych mocowanych bezpośrednio do słupów podporowych obiektu. Kasety ścienne docieplane są dedykowanym materiałem izolacyjnym – wełną mineralną o podwyższonych właściwościach w zakresie termo- i dźwiękoizolacyjności oraz strukturze zapobiegającej jej osiadaniu. Poszycie zewnętrzne stanowi dowolny profil blachy trapezowej. Dostarczamy komplet dedykowanych mocowań i taśm uszczelniających. W systemie PROSYSTHERM® wprowadzono nowatorskie rozwiązania, m.in zastosowanie dwugęstościowej wełny mineralnej ze żłobieniem oraz łączniki dystansowe. Pozwala to rozwiązać problemy występujące przy tradycyjnych metodach docieplania wełną.

PROSYSTHERM® zapewnia:

  • Redukcję efektu mostków termicznych, a przez to  skuteczniejszą ochronę cieplną.   
  • Poprawę izolacji akustycznej.
  • Optymalne wykorzystanie przestrzeni na izolację.
  • Zastosowanie dwugęstościowej wełny mineralnej zapobiega jej osiadaniu.

Nowoczesne budownictwo poza wysokimi oczekiwaniami odnośnie rozwiązań montażowych i walorów estetycznych, stawia również wymagania dotyczące funkcjonalności ścian osłonowych. Dotyczy to zwłaszcza parametrów izolacyjności termicznej i akustycznej oraz odporności ogniowej ściany. Rozwiązanie PROSYSTHERM® firmy BLACHPROFIL 2® poddano szczegółowym badaniomw tym zakresie. Otrzymane wyniki dowodzą wysokiej skuteczności systemu. Pokrycie zapewnia wybitne walory użytkowe i duże bezpieczeństwo.

Wartości współczynnika przenikania ciepła przegród przeprowadzono przy użyciu metod obliczeniowych zawartych w normach:
– PN-EN ISO 10211-1:2005 “Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych i temperatury powierzchni. Metody ogólne”.
– PN-EN ISO 10211-2:2002 “Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych i temperatury powierzchni. Liniowe mostki cieplne”.
– PN-EN ISO 6946:2004 “Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”. 

Rozkład izoterm w przekroju złożenia kaset.

Współczynnik przenikania ciepła ściany PROSYSTHERM® zbudowanej z: 

a) kasety stalowej 600/100 gr. 0,75 mm
z izolacją płytami z kamiennej wełny mineralnej STALROCK MAX (gr.160 mm)
i okładziną z elewacyjnej blachy stalowej T-35 o gr. 0,5 mm – UC = 0,267 W/m2K. 

b) kasety stalowej 600/130 gr. 0,75 mm
z izolacją płytami z kamiennej wełny mineralnej STALROCK MAX (gr.170 mm)
i okładziną z elewacyjnej blachy stalowej T-35 o gr. 0,5 mm – UC = 0,284 W/m2K. 

c) kasety stalowej 600/130 gr. 0,75 mm
z izolacją płytami z kamiennej wełny mineralnej STALROCK MAX (gr.190 mm)
i okładziną z elewacyjnej blachy stalowej T-35 o gr. 0,5 mm – UC = 0,242 W/m2K. 

d) kasety stalowej 600/160 gr. 0,75 mm
z izolacją płytami z kamiennej wełny mineralnej STALROCK MAX (gr.200 mm)
i okładziną z elewacyjnej blachy stalowej T-35 o gr. 0,5 mm – UC = 0,261 W/m2K. 

Metoda/procedura badania według: 

– Normy PN-EN 20140 – 3:1999 Akustyka – Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych elementów budowlanych. 

– Procedur badawczych: LA – 1:2000 Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych elementów budowlanych.
Wskaźniki obliczono zgodnie z normą PN-EN ISO 717 – 1999 Akustyka – Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – izolacyjność od dźwięków powietrznych. 

Wyniki badań odporności ogniowej 

Klasyfikacja dotycząca odporności ogniowej: 

El (i ➞o)90, EW (i ➞o)180

Uzyskana klasa ogniowa ściany spełnia wymagania dla budynku w klasie„B”. 

Metoda/procedura badania według: 

– Norma PN-EN 13501-2:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej. 

– Raport LP-1178.2/07 z badania odporności ogniowej ściany zewnętrznej – system PROSYSTHERM® firmy BLACHPROFIL 2®

Kasety ścienne – wewnętrzną część systemu elewacyjnego PROSYSTHERM® stanowią kasety ścienne.
Ich montaż odbywa się bezpośrednio do filarów konstrukcyjnych za pomocą dedykowanego systemu wstrzeliwania. Zarówno pomiędzy poszczególnymi kasetami oraz kasetami i elementami konstrukcji nośnej stosowane są uszczelki.

Zalety kaset:

– duża wytrzymałość,

– niski ciężar, 

– szybkość i łatwość montażu.


Szczegółowe informacje dotyczące oferowanych kaset ściennych są dostępne w dedykowanej karcie produktu. 

Wełna mineralna – właściwości wełny mineralnej sprawiają, że ścianę na bazie kaset stalowych można niezwykle łatwo docieplić. Mogą to wykonać nawet niewykwalifikowane osoby bezpośrednio na budowie bez użycia narzędzi. Istotną jej cechą minimalizującą straty ciepła jest specjalny rowek umożliwiający montaż wełny w sposób szczelnie przykrywający złącze kaset. Zalety oferowanej dwugęstościowej wełny mineralnej:

– wysoka izolacja termiczna,

– niepalność i ogniochronność,

– wysoka dźwiękoszczelność,

– paro przepuszczalność,

 odporność na wilgoć,

– prosty i szybki montaż.

Blacha trapezowa – pokrycie zewnętrzne jest wykonane z blachy trapezowej. Istnieje możliwość zastosowania dowolnego profilu blachy trapezowej z naszej oferty. Montaż blach trapezowych do kaset odbywa się za pomocą dedykowanych wkrętów. Istnieje możliwość dodatkowego zastosowania membrany między profilem i wełną. 

Szczegółowe informacje dotyczące oferowanych blach trapezowych są dostępne w dedykowanych kartach produktów.

Pozostałe elementy systemu – dedykowane elementy mocujące i uszczelniające systemu elewacyjnego PROSYSTHERM® pozwalają na jego precyzyjny i szybki montaż. Właściwości proponowanych 

łączników, kołków wstrzeliwanych i uszczelek gwarantują zachowanie wszystkich parametrów użytkowych systemu.
Samowiercące łączniki dystansowe utrzymują stały odstęp 40 mm pomiędzy zakładem kaset ściennych, a zewnętrzną okładziną z blachy trapezowej. Pozwala to na pełne wykorzystanie właściwości izolacyjnych wełny mineralnej podczas całego okresu użytkowania. 

Akcesoria

SYSTEMY MOCOWAŃ

To akcesoria, którym stawiamy szczególnie wysokie wymagania, ponieważ stanowią integralną część pokrycia dachu.

Powłoki i kolorystyka