Prodach.com.pl

ŚNIEGOŁAP

Bariera śniegowa, nazywana również śniegołapem ma za zadanie zatrzymać śnieg osuwający się z połaci dachu. Jest to wyjątkowo ważna, zapewniająca bezpieczeństwo funkcja.

Specyfikacja techniczna

Grubość blachy standardowa:0,5 mm