Prodach.com.pl

ŚWIETLIKI

PCV faliste i trapezowe

Płyty faliste i trapezowe z PCV, należące do tzw. termoplastów wykonane unikalną, opatentowaną metodą dwuosiowego orientowania. Proces ten polega na mechanicznym rozciąganiu wzdłużnym i poprzecznym podgrzanej, rozwalcowanej masy PCV. Dzięki tej technologii osiąga się nowe właściwości cząstek PCW, co prowadzi do zwiększenia odporności i giętkości płyt.